Ορεκτικά

Χρησιμοποιούμε παρθένο ελαιόλαδο, φέτα ντόπιας παραγωγής και τα φρέσκα λαχανικά της περιοχής μας.

Ορεκτικά